Soluția de SFA se adresează firmelor de distribuție sau firmelor producătoare care au propriile rețele de agenți de vânzare sau merchandising. Soluţia modulară SFA folosește echipamente mobile pentru automatizarea unor activități și procese în care sunt implicați agenți care fac muncă de teren:
• distribuție și vânzare în regim van-sales pentru distribuitorii/ diviziile care au în portofoliu un sortiment relativ restrâns de produse (zeci) iar aceste produse ocupă un volum relativ mic și se pretează vânzarea direct din camion (van, autoutilitară, de exemplu în cazul distribuției de înghețată, țigări, pâine, farmaceutice veterinare, suplimente);
• distribuție și vânzare în regim pre-sales (preluare comenzi) – caz în care agentul care desfășoară activitate de teren își parcurge ruta având la dispoziție pe terminalul mobil informații complete și actuale despre stocuri, prețuri, discounturi, promoții active pentru care el are drepturi de acces;
• culegere de informații de pe teren folosind chestionare – de regulă informații esențiale de marketing privind prezența cu produse proprii (vs concurența) sau chestionare referitoare la prezența cu materiale promoționale în punctele de vânzare (POS) din teritoriul acoperit/vizat;

Aplicație din zona “mobilă”, lider pe piața din Romania în categoria Sales/Field Force Automation (SFA/FFA), Soluția de SFA este cea mai “titrată” aplicație mobilă din categoria sa, fiind folosită în prezent de peste 5500 agenți /reprezentanți de vânzări de la importante companii multinaționale din regiune (Romania, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Ucraina și țările din fosta Yugoslavie).

Beneficii oferite de SFA
Creșterea vânzărilor companiei grație folosirii mai eficiente a timpului de lucru de către forța de vânzări;
Creșterea productivității forței de vânzări prin automatizarea completa a activităților desfășurate de agenți pe teren;
• Folosirea unui sistem unitar de înregistrare a comenzilor de la clienți;
Organizarea eficientă a forței de vânzare, optimizarea rutelor, a stocurilor și planificarea mai exactă a activităților
• Degrevarea agenților de majoritatea sarcinilor administrative;
Controlul clienților rău-platnici, fiind blocată posibilitatea de a înregistra noi comenzi pentru clienții cu restanțe și întârzieri la plată
Îmbunătățirea planificării și controlului activității de vânzări atât la nivelul departamentului cât și la nivelul fiecărui reprezentant de vânzări în parte;
Fidelizarea clienților, prin îmbunătățirea serviciilor și creșterea prestanței agenților pe teren;
Creșterea cantității și calității informațiilor referitoare la clienți și contacte pentru reprezentanții de vânzări
Creșterea motivării și responsabilizării agenților prin integrarea în sistem a obiectivelor de vânzări (target de vânzări valoric);
• Posibilitatea evaluării permanente a situației întregii echipe de vânzări față de obiectivele stabilite;
Suport operațional și de control pentru managementul executiv din vânzări, grație unui set extins de rapoarte standard și dinamice specifice acestei activități;
• Suport extensiv pentru implementarea de acțiuni concertate de promovare și vânzări (ex: lichidarea unor stocuri care se apropie de termenul de expirare, oferte speciale);
Control îmbunătățit al colectării banilor din piață;
Reducerea costurilor și a ineficienței: ținerea sub control a unor costuri logistico-operative (ex: combustibil, materiale promoționale) grație unui control sporit al activităților derulate de agenți pe teren.
Scurtarea timpilor de întocmire și de validare a comenzilor înregistrate de agenți pe teren;
Managementul eficient al investițiilor în materiale promoționale (POSM);
• Obținerea de informații corecte cu privire la obiceiurile de cumpărare ale consumatorilor;
Posibilitatea de a prelua imagini foto de la locațiile vizitate (cu aplicația ce rulează pe PocketPC) – pentru monitorizarea și justificarea conformității cu respectarea standardelor de merchendising impuse de companie.
Culegerea de informații actuale (direct de pe teren) despre prezenta pe piața a produselor proprii și ale competitorilor;
Analize aprofundate ale acțiunilor concurenței, îmbunătățirea campaniilor de marketing, posibilitatea de a reacționa rapid la schimbările sesizate în piață.

Clienții care au ales Solutia de SFA au apreciat nu doar calitatea tehnică şi funcţională a produselor noastre dar şi angajamentul şi orientarea către client a echipelor noastre de implementare, calitatea managementului de proiect – factori ce contribuie decisiv la încadrarea în costurile şi termenele planificate iniţial.